ستافی کارگێڕی بەش

ناو و ناونیشانی ستافی مامۆستایانی بەشی باخچەی ساوایان

ژ ناو پلەی زانستی جۆری پەیوەندی
1 ڕابەر ابراهیم محمد میران  مامۆستا  میلاک/ سەرۆکی بەش
2  نوزاد علی اورحمانم  مامۆستای یاریدەدەر  تەنسیب / بڕیاردەری بەش
3  پێشەوا بابکر برایم  مامۆستای یاریدەدەر  میلاک
4  ایوب کریم سعید  مامۆستای یاریدەدەر  میلاک
5  د. هەژار قادر ابراهیم  مامۆستا  میلاک
6  ئەروەند حمدامین احمد  مامۆستای یاریدەدەر  میلاک
7  ئارام محمد سعید  مامۆستای یاریدەدەر  میلاک
 8  هیمداد علی حسن  -----  میلاک
9  د. حسن حسێن صدیق  پڕۆفیسۆر  وانەبێژ
10  د. شيروان حسێن حمد  پڕۆفیسۆری یاریدەدەر  وانەبێژ
11  د. دانا ابراهیم احمد  مامۆستا  وانەبێژ
12  د.پەیمان ڕمضان احمد  مامۆستا  وانەبێژ
13  تاڤگە عمر حەمەصالح  مامۆستا  وانەبێژ
14  شایان احسان جلال  مامۆستای یاریدەدەر  وانەبێژ
15  کوردۆ سەردار محمد  ---------  وانەبێژ
 16  دالیا هاشم عثمان  مامۆستای یاریدەدەر  سەردان
17  عباس شریف احمد  مامۆستای یاریدەدەر  سەردان
18  د.جبار احمد عبدالرحمن  پڕۆفیسۆر  سەردان
19  د. سەرکەوت عمر ابراهیم  پڕۆفیسۆری یاریدەدەر  سەردان
20  د. کەیفی احمد عبدالقادر  پرۆفیسۆری یاریدەدەر  سەردان
21  ڕۆفیسۆری یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری یاریدەدەر  سەردان
22  د.دیار محی الدین صادق  مامۆستا  سەردان
23  یاسین مامند عمر  مامۆستا  سەردان
24  م. ابراهیم یاسین طە  مامۆستا  سەردان
25  بەهات عبدالرزاق سعید  مامۆستا  سەردان
26  چیایی کمال سعدی  مامۆستای یاریدەدەر  سەردان
27  هاژە طە محمد  مامۆستای یاریدەدەر  سەردان
28  ژاکاو سلیم احمد  مامۆستای یاریدەدەر  سەردان